Stetoskop Stetoskop

Stetoskop

Z dětské hračky lékařský nástroj

Hippokratis si všiml, že když přiloží ucho na hruď nemocného, může lépe slyšet tep jeho srdce. Během dvou tisíc let lékaři nic nezměnili při vyšetřování srdce. Ale až v roce 1816 profesor  lékařské fakulty v Paříži René Teophile - Hzacinthe Laennec objevil něco, co mu přinesla náhoda. Na ulici viděl chlapce, jak si hráli s trubicí. Ťukali na jednu stranu a posílali si signály jeden druhému. Trubice dobře vedla slabé zvuky. 

 Laennece to zaujalo a hned u prvního nemocného svinul arch papíru a jeho pomocí poslouchal srdce. A s překvapením uslyšel zřetelně údery srdce. Ani si neuvědomil, že vymyslel  jeden z nejdůležitějších nástrojů medicíny - stetoskop.   Eliyabeta Rajmár, Hungário ---- Legoribreto I. de J. DrahotováLabuti pirka