Prospěšné pokojové rostliny Prospěšné pokojové rostliny

Prospěšné pokojové rostliny


 Ing.Josef Brixí, CSc. 


V každém bytě bývá určité množství pokojových rostlin. Někdo jich pěstuje málo (nemá k nim vztah nebo je neumí ošetřovat), jiný jich má až příliš. Sortiment se mění a hodně rozšiřuje. Je vhodné vybírat takové rostliny, pro které dokážeme zajistit co nejlepší pěstební podmínky.

Rostliny okrasné listem nebo květem působí estetickým dojmem, zlepšují duševní pohodu člověka a zvyšují vlhkost vzduchu, což je v současných bytech velmi důležité. Liší se názory lidí, jestli větší množství rostlin v bytě vylepšuje situaci v zásobování kyslíkem nebo naopak v noci zvyšuje koncentraci oxidu uhličitého. Skutečnost je taková, že měřitelné zvýšení koncentrace kyslíku nebo oxidu uhličitého by se dalo zajistit takovým množstvím rostlin, které by se do bytu nevešly. Ale některé pokojové rostliny mohou v bytech likvidovat škodlivé chemické látky.

Víme, že venkovní ovzduší na mnoha místech není pro obyvatele nejvhodnější, často ohrožuje zdraví. To my sami nemůžeme příliš ovlivňovat. Ale snad se časem přiblížíme situaci v některých zemích, kde průmyslové podniky, zvláště chemické, jsou vytěsňovány na okraje měst.

A jak je to s ovzduším v našich bytech? Asi bychom se divili, kdybychom provedli přesná měření. Mohli bychom zjistit, že vzduch v moderních budovách obsahuje někdy až 100krát více škodlivých látek než ve volném prostředí. Tyto látky v ovzduší jsou zdraví škodlivé a u lidí v tomto prostředí vyvolávají různá onemocnění – bolesti hlavy, podráždění nosní sliznice, hltanu a pokožky, pálení očí, zvýšení krevního tlaku i různé deprese. Tyto zdravotní problémy jsou označovány jako „syndrom onemocnění vyvolaných budovou“ (angl. „Sick Building Syndrom“).

Při různých výzkumech, které prováděli např. vědci z amerického ústavu pro letectví a kosmonautiku (NASA) se zjistilo, že pokojové rostliny mohou účinně pohlcovat hlavně tři škodlivé chemické látky – benzol, formaldehyd a trichloretylén. Chemické výpary vylučují do ovzduší plastické hmoty, moderní čisticí prostředky, rozpouštědla, laky, nejrůznější lepidla, dřevotřísky, pěnové hmoty, syntetické podlahové krytiny, nábytek nebo vznikají při provozu počítačových tiskáren, kopírek, faxů a také z tabákového kouře. Formaldehyd je pokládán za jeden z hlavních původců rakovinného bujení, benzol je také rakovinotvorný, vypařuje se z různých laků, uvolňuje se z kopírek a počítačových tiskáren, trichloretylen je v různých čistících prostředcích a může narušit funkci jater. Na pohlcování škodlivých látek se u rostlin podílejí listy, kořeny, půda a mikroorganismy na kořenech. Nejvíce se na pohlcování podílejí kořen a půda, méně již listy. Rostliny zpracovávají civilizační zplodiny na přírodní látky. Mohou v ovzduší místností snížit obsah chemikálií natolik, že přestane být pro lidský organismus nebezpečný.

Ne všechny pokojové rostliny mají stejnou schopnost rozkládat jedovaté látky. Ale tuto schopnost mají často nejobyčejnější a nenáročné pokojové květiny. To se dá dokázat na několika následujících příkladech:

Břečťan popínavý (Hedera helix) – rostlina vhodná pro chladnější prostory. Je největším likvidátorem benzolu. Za 24 hod pohltí až 90% této látky. Redukuje i trichloetylen .

Fíkus šplhavý (Ficus benjamina) - velmi rozšířená pokojová květina okrasná listem v mnoha kultivarech. Z chemikálií v ovzduší odstraňuje hlavně formaldehyd.

Dračinec madagaskarský (Dracaena marginata) - jedna z neprodávanějších dracén, nenáročná na pěstování, vyžadují se nejvíce 3-4 výhonové exempláře. Velice dobře likviduje benzol a trichloretylen.

Filodendron (Monstera deliciosa) - krásná rostlina okrasná listem spíše pro větší místnosti. Dokáže za 24hod zlikvidovat 88% fornaldehydu a přeměnit na nejedovaté látky.

Fíkovník kaučukodárný (Ficus elastica) - jedna z nejběžnějších a nenáročných rostlin pro teplé a suché byty, okrasná lesklými kožovitými listy. Rychle pohlcuje výpary formaldehydu a rozkládá je na neškodné látky.

Šáchor střídavolistý (Cyperus alternifolius) - i když roste lépe ve vlhčím prostředí, snáší dobře i suché byty. Jeho výhodou je, že se nedá přelít. Odstraňuje z ovzduší zejména formaldehyd, navíc pohlcuje i nikotin, je tedy vhodný pro převážně kuřácké prostředí.

Zelenec copatý(Chlorophytum comosum) - jedna z nejoblíbenějších a nejméně náročných pokojových rostlin. Dokáže zlikvidovat za 24 hod. 80% formaldehydu.

Tchynin jazyk – tenura (Sansevieria trifasciata) -nenáročná rostliny pro teplé a suché byty. Odbourává benzol a formaldehyd. Umí odstranit i zápach toluenu z různých čisticích prostředků.

Scindapsus – potos (Eripremnum pinnatum) - snadno pěstovatelná pnoucí květina okrasná listem. Dokáže redukovat formaldehyd, benzol i trichoretylen.

Voděnka – sukulentní (Tradescantia silamontana) – likviduje spolehlivě formaldehyd.

Pepřinec tupolistý (Peperomia obtusifolia) – rostlina s tuhými lesklými listy. Spolehlivě likviduje formaldehyd.

Spatyfilum (Spathiphyllum wallisii) - hezká pokojová květina okrasná květy. Spolehlivě pohlcuje benzol, formaldehyd a aceton.


Aby rostliny dobře plnily svoji funkci, musí být v dobrém zdravotním stavu. Lepší jsou rostliny s většími listy, případně větším množstvím listů. Pokusy ukázaly, že jedna rostlina postačí na 10m krychlových, aby dobře vyčistila vzduch od škodlivých látek..


 ale jsou i 

JEDOVATÉ ROSTLINY V BYTĚ

autor: Ing.Josef Brixí, CSc.

 


Na jedné straně je dokázáno, že rostliny v bytě působí příznivě na ovzduší, ale na druhé se může stát, že se setkáme i s jedovatými rostlinami. Jedovaté rostliny způsobují po požití nebo vniknutí do těla člověka poraněním otravu organismu. Jedovatost může být různá, může se měnit podle druhu a stáří rostliny. Zvláště nebezpečné jsou pro děti. Proto je důležité pro rodiče tyto rostliny znát a děti před nimi varovat, nebo je raději nepěstovat. Pokud by dítě spolklo část rostliny, je třeba vyhledat lékaře a rostlinu vzít pro jistotu s sebou. Pokud není možné rychlé lékařské ošetření, je nutné vyvolat zvracení a vypít teplou vodu. Hlavně NE mléko. To totiž váže jedovaté látky rozpustné v tucích a urychluje jejich vstřebávání.Rostliny nebezpečné pro člověka mohou být škodlivé i pro domácí zvířata. Týká se to všech zvířat, která se pohybují volně v bytě. Když třeba kočka nemůže denně ven, aby si sehnala potřebnou trávu, ožírá pokojové rostliny, a to i ty jedovaté. Tvrzení, že zvířata instinktivně poznají, co je pro ně škodlivé a co ne, není pravda. Proto je dobré mít doma třeba šáchor, který kočky rády okusují a není pro ně nebezpečný.

Často se pozná podle botanického zařazení do čeledi možná jedovatost rostlin. Je velké množství jedovatých rostlin v přírodě, nás nyní zajímají jen pokojové rostliny
.
Rostliny z čeledi pryšcovitých (Euphorbiaceae) obsahují šťávu dráždící pokožku např. vánoční hvězda (Euphorbia pulcherrima), Kristova koruna (Euphorbia milii), kroton (Codiaeum variegatum) , akalyfa (Acalypha hispida). Šťáva při potřísnění může vyvolat ekzém.

Jedovatá buněčná šťáva z čeledi áronovitých (Araceae) způsobuje na sliznici úst a hltanu otoky a zánět očních spojivek. Např. difenbachie (Dieffenbachia) , aglaonema (Aglaonema),
anturium (Anthurium scherzerianum), monstera( Monstera deliciosa), filodendron (Philodendron), kala (Zantedeschia).

Rostliny čeledi amarylkovitých (Amaryllidaceae) obsahují buněčnou šťávu, která může vyvolat nevolnost, zvracení, a průjem. Např. tulipán (Tulipa), narcis (Narcissus), hyacint (Hyacinthus), hvězdník (Hippeastrum), klívie (Clivia miniata).
Jedovaté jsou rostliny z čeledi lilkovitých (Solanaceae) - broválie (Browalia), brunfelsie (Brunfelsia), okrasný lilek (Solanum pseudocapsicum). Bobule okrasného lilku vyvolávají nevolnost, zvracení, bolesti břicha, ospalost, rozšířené zorničky.

Nebezpečné jsou rostliny z čeledi toješťovitých (Apocynaceae). Např. oleandr (Nerium oleander), alamanda (Allamanda cartharica), katarakt (Catharanthus roseus), madagaskarská palma (Pachypodium).

Jsou lidé alergičtí na dotyk primulí (Primula obconica). Sebemenší kontakt s rostlinou způsobuje podráždění nebo zánět pokožky.

Následující konkrétní příklady některých pokojových květin nám více přiblíží jejich působení na zdraví lidí.

Klívie - řemenatka (Clivia miniata). Oblíbená pokojová květina s nádherným květenstvím většinou červených nebo oranžových květů. Jedovatá je celá rostlina, zvláště plody. V rostlině jsou alkaloidy, hlavně lykorin. Při požití malých dávek se objevuje slinění, zvracení a průjem. Pozor tedy na jedovatou žlutou mléčnou šťávu.

Difenbachie (Dieffenbachia). Je to jedna z nejznámějších pokojových rostlin okrasných listem. Jedovaté látky jsou hlavně obsaženy ve šťávě stonků. Jsou to saponiny, glykosidy, alkaloidy a šťavelany. Styk rostlinné šťávy s pokožkou nebo sliznicí může mít za následek svědění, otoky, slinění. Jehličky šťavelanu vápenatého mohou poškodit měkkou ústní sliznici a jícen. Sliznice, jazyk, hlasivkové vazy a jícen opuchnou, je ovlivněno žvýkání a polykání, oteče jazyk a na jistou dobu se projeví i ztráta řeči. Dokonce hrozí i nebezpečí dušení.

Brambořík perský (Cyclamen persicum). Oblíbená kvetoucí pokojová květina spíše pro chladnější místnosti nebo mezi okna. Jedovatá je hlíza. Obsahuje saponiny (cyklamin). Ty účinkují jako spolehlivá projímadla a v práškovém stavu se k tomu i dříve užívaly. Po požití části hlízy by se mohly objevit prudké průjmy, křeče a další komplikace plynoucí ze ztráty tekutin a minerálů z organismu.

Tchýnin jazyk – tenura (Sansevieria trifasciata). Nenáročná pokojová rostlina okrasná listem do teplých a suchých bytů. Jedovatá je celá rostlina. Obsahuje steroidní saponiny. Po požití většího množství způsobuje žaludeční a střevní potíže, zvracení a bolesti hlavy.

Pryšec překrásný – vánoční hvězda (Euphorbia pulcherrima). Klasická pokojová květina pro vánoční období okrasná nepravými „květy“. Toxická může být celá rostlina, především obsah mléčnic. Po požití listů se může dostavit zvracení a průjem.

Oleandr (Nerium oleander). Spíše kbelíková rostlina pro slunná stanoviště s krásnými květy v mnoha barvách. Listy oleandru se ve Středomoří používaly jako osvědčený jed proti krysám. Jedovatá je celá rostlina včetně omamně vonných květů. K prudké otravě u dětí dojde již po požití 2 listů. Nastane zvracení, závratě, dochází k selhání dechu, v moči se objevuje krev , tep je nepravidelný objevuje se bolest u srdce.

Glorioza (Gloriosa superba). Krásně kvetoucí rostlinka z čeledi liliovitých. V celé rostlině, ale hlavně v hlízách, se vyskytuje tzv. ocúnový jed s centrálně ochrnujícími účinky. Rostlina je smrtelně nebezpečná.

Vyvarujeme se tedy pěstování některých jedovatých rostlin např. v mateřských školách. Je lépe nepříjemnostem předcházet než spoléhat na lékařskou pomoc.

 

čerpáno z http://www.libosovice.cz/prospesne-pokojove-rostliny

2015 © Míra Vaněk, Libošovice

 


Labuti pirka