Pozitivní myšlení Pozitivní myšlení

Pozitivní myšlení

Pokud byste si uvědomili jak silné jsou vaše myšlenky, už nikdy byste nemysleli negativně

Napsal Svět kolem nás dne 26. únor 2015. Kategorie Zajímavosti

Naše myšlenky a úmysly se projevují do reality. Mají moc měnit životy, protože vykazují schopnost měnit veškerý hmotný svět okolo nás. Dokonce i jídlo připravené s láskou a pozitivní myslí bude chutnat lépe. Přemýšleli jste někdy, proč domácí jídlo, či jídlo např. od Krišňáků chutná lépe, než jídlo v nádražních bufetech či konzervách? Kromě toho, že používá čerstvějších a výživnějších složek, je zde bezesporu další faktor, jenž činí domácí jídlo lepším - láska a starostlivý záměr toho, kdo jej připravuje.

Vše okolo nás není než čistá informace, energie, či síla - chcete li. Vědomí projevené v myšlenkách má schopnost měnit hmotu, tedy fyzikální podstatu matérie na úrovni buněk. Toto je základní vědecký poznatek současné kvantové fyziky. Jinými slovy, projevit vděčnost formou vyslané pozitivní myšlenky vůči jídlu (a v podstatě jakékoli hmotě okolo nás) má dalekosáhlý dopad na její kvalitu. Ve většině kultur existují odkazy na projev vděčnosti v souvislosti s přijetím energie ve formě potravy - křesťané se modlí, hinduisté zpívají modlitbu a rozprostírají kolem jídla vodu, muslimové taktéž začínají jíst až po zazpívání jména Božího.

Pravděpodobně jste se již setkali s filmy a fotografiemi výzkumů Dr. Masara Emota na téma voda. Poprvé ho napadlo začít zkoumat vodu a její schopnost nést informace po vyšetření magnetickou rezonancí. „Tento přístroj předává informace kapalinám formou vibrací.” vysvětluje svou inspiraci. Úspěšná léčba ho přivedla k domněnce, že nosičem informací je voda. „Každá informace je pouze vibrace, z níž vzniká energie. Na tomto pojetí je založena i teze o vlivu myšlenek a emocí na náš zdravotní stav.” Emoto zastává názor, že s vodou je to stejné. Naše emoce a myšlenky se otiskují do vody, která je pak přenáší do těla. „Když lidé začnou brát vodu vážně, začnou jí rozumět, pochopí, že základem života je rezonance a harmonie.” říká Emoto. 

Experiment provedený vědci v Institutu Noetic, zkoumal roli záměru a přesvědčení na náladu během pití čaje. Předmětem výzkumu bylo, zdali pití čaje "ošetřeného" dobrými úmysly bude mít vliv na náladu více, než pití neošetřeného obyčejného čaje. Došli k pozoruhodnému závěru, že čaj ošetřený dobrými úmysly způsobuje u lidí lepší náladu, než obyčejný čaj pocházející ze stejného zdroje. Studie mimo jiné uvádí: "To také naznačuje, že estetická a záměrová část tradičního čajového obřadu vyvíjí vliv, přesahující samotný rituál."


Masaru Emoto získal doktorát také v oboru alternativní medicíny na Open International University na Srí Lance. Své poznatky z pozorování vody propojuje s alternativní léčbou. Vyvinul přístroj, který je schopen měřit a analyzovat energii člověka (hado) a s jeho pomocí dokáže odhalovat skryté příčiny onemocnění. Ve svých knihách popisuje některé z nich. Zdůrazňuje, jak je důležité zachovávat si pozitivní myšlení. Nemoc podle něj reaguje na negativní emoce. „Nejsem lékař, nicméně věřím, že lékaři by měli být současně filosofy. Jsem přesvědčen, že lékařův hluboký vhled a soucit pomáhá pacienta vyléčit. Dokáže-li se nemocný člověk zbavit negativních emocí, bude schopen využívat svých sebe léčivých schopností.” uzavírá optimista Emoto.

Stále zapomínáme, jaký ohromný vliv mohou mít naše vlastní myšlenky na nás a naše okolí. Mějte na paměti, že tzv. přijetí zodpovědnosti za svůj život začíná v této nejsubtilnější části jeho dennodenní tvorby. Cítit nepodmíněnou vděčnost a umět ji projevit, nebránit se projevům lásky v její nejzákladnější formě - laskavosti - a vysílat všeobecně dobré a zdravé úmysly, to je - přestože ani zde není možné generalizovat a vnášet dogmata - tím nejzákladnějším, co má okamžitý vliv na vaše fyzické tělo. Vaše vlastní myšlenky jsou nejjednodušší cestou k lepšímu a zdravějšímu životu.

Zdroj: novebohatstvi.cz

 Labuti pirka