Podzimní rovnodennost Podzimní rovnodennost

Podzimní rovnodennost

 - oslava svátku Mabon

Sofie Hanáková
 
 
V den podzimní rovnodennosti je na celé naší planetě den a noc stejně dlouhý. Světlo a tma je naprosto vyvážené, vnější svět je v harmonii se světem vnitřním.  Dny rovnodennosti vždy předznamenávají změny období – jarní rovnodennost je příslibem nadcházejícího léta a podzimní rovnodennost ukazuje na blížící se zimu. Nové přicházející období svým způsobem ovlivní celý náš život – způsobí jednak změny uvnitř nás samotných i venku, jakož i uvolnění nových energetických vzorců. Je to doba, kdy máme transformovat a uvolňovat minulost, posunout se dopředu.


Slunce vstupuje do znamení Vah a přináší líbeznost, rovnováhu a novou energii potřebnou k nastolení harmonie mezi vnějším a vnitřním.  Oslavme Zemi a její dary, rodinu,  přátelství – to, co jsme vytvořili a obdrželi, co jsme sklidili, žehnejme hmotným, psychickým a duchovním darům, které jsme dostali.


Podzimní rovnodennost je vstupní branou k nadcházejícímu dalšímu období -  Zimě. Léto je za námi a nová fáze začíná. Je to čas, kdybychom měli sdílet s ostatními vše, co jsme získali a dokončili v období od jara do léta a zároveň kdybychom již do svého vědomí měli nechat vstoupit záměr své duše pro blížící se zimní období. Síla Slunce rychle slábne. Ode dneška budou všechny další dny nápadně kratší a chladnější. Přišel čas dozrávání plodů a sklizně.
 
Podzimní rovnodennost nám dává příležitost k  sladění a vyrovnání protikladů a k tomu, abychom  se naučili je vidět a vnímat jako součást celku.  V našem (zatím) duálním světě to jinak nejde – potřebujeme  poznat obě strany, abychom je mohly vyvážit a sjednotit – jsme konfrontováni s viditelným i neviditelným světem, setkáváme se kreativitou i destrukcí, narozením a smrtí, materialismem a spiritualitou. Nyní v čase Podzimní rovnodennosti ale oslavujme sebe samé jako celek, své mužské i ženské aspekty, své vědomí i nevědomí, dávání i přijímání, své světlo i svůj stín, všechna požehnání i výzvy.  Oslavme vše – to dobré i to zlé. Vzdejme čest měnícímu se období, které nám přináší šanci začít znovu.


V některých tradicích se ve dnech rovnodennosti  slaví  „Dragon Day“ – Dračí den. Drak  se na zimu schovává do úkrytu v podzemí. Než tak učiní, vzývá se jeho energie, aby zažehl Oheň v našem srdci,  aby se jeho síla a jas mohly posléze projevit i ve světě vnějším.
Drak je prastará energie symbolizující  mimo jiné energii Matky Země – Zemskou Kundalini, její dynamiku, Oheň, vůli a odvahu. A to jsou právě kvality, které nyní v sobě potřebujeme probudit. V době, kdy se vydáváme na cestu do svého nitra abychom čelili svým temným stránkám, pochopili je a s láskou přijali. Naše nitro není místem, kde bychom měli živit strach, ale jakýmsi výchozím nebo spíše průchozím bodem, vstupní branou do prostoru, kde se můžeme znovu setkat se svou vnitřní moudrostí a silou a napojit se na bezpodmínečnou lásku, kterou Jsme.
 
Den rovnodennosti nás tedy připravuje na změny v zemské energii. Je to přechod,  na který musíme všichni nějak zareagovat. Dny se krátí a postupné ochlazování nám připomíná, že se blíží zima. Listí mění barvu a padá ze stromů, ovoce dozrává a potřebuje být sklizeno. Venkovní práce musí být dokončeny. Míza stromů a rostlin se nyní pohybuje směrem dolů, ke kořenům. V přírodě pomalu přichází doba spánku, odpočinku a obnovy. Všichni máme příležitost napojit se na tuto energii a znovuvstoupit do lůna spirituálního světa a v něm se obrodit.
Respektujme přirozený čas – žijme naplno,  když je k tomu vhodné období a odpočívejme, když se tak děje v celé přírodě – tím vytvoříme rovnováhu, která se stane solidním základem v našem životě.
 
Podzimní rovnodennost zahajuje čas vhodný pro dlouhodobé plánování.   Semena nápadů, která nyní zasijeme, vyraší v čase Jarní rovnodennosti, přeměněna a posílena díky času stráveném v plodném podhoubí našeho podvědomí.


Většina z nás je  stále ještě odpojena od  zdroje svého vnitřního vědění. Využijme tedy Podzimní rovnodennosti k znovuobnovení tohoto spojení. Naslouchejme pozorně moudrosti a intuici přicházející z našeho nitra, důvěřujme svému vedení, své vnitřní cestě a její hodnotě stejně tak jako hodnotě toho, co již známe a víme a co žijeme.


Vzdejte dík za vše, co jste sklidili, čím jste byli obdarováni. Opravdová vděčnost otevře vaše srdce a posílí proud lásky a hojnosti ve vašem životě. Poděkujte za vnitřní dary, které začínáte dostávat a hledejte cesty, jak je v budoucnu využít pro dobro své i všech. Podržte si svůj záměr najít opravdovou vnitřní moudrost Právě v tomto období,  kdy si více než kdy jindy uvědomujeme bohatství, které nám poskytuje Matka Země, je dobré položit si otázku, čím chceme a můžeme obdarovat Matku Zemi my, abychom pomohli v jejím léčení
 
Symbolem Podzimní rovnodennosti je dvojitá spirála představující přírodní rytmy, vzestup a pokles, nádech a výdech, střídavý rytmus evoluce a involuce, ale i vyváženost mezi světy a naši vnitřní a vnější cestu. Nekonečný cyklus změn přináší všemu stvořenému obnovu a nám lidem nové příležitosti k porozumění sobě samým. Výchozím bodem k tomuto porozumění je to, co jsme dosud „sklidili“ – co máme v sobě.
 
 
Podle tradice má každé roční období svého archanděla. Existuje tedy něco jako vládci ročních dob. Během Podzimní rovnodennosti vrcholí vláda Archanděla Michaela.
 
  S příchodem podzimu se naší duše občas zmocňuje smutek, ale zároveň se i rozechvívá nad pestrou paletou barev, kterou nám příroda právě v tomto období nabízí. Všechen život postupně odumírá, příroda se vrací k sobě samé, stahuje se do nitra. I my bychom tak měli v souladu s ní učinit.
 
nezkrácený článek, z kterého bylo čerpáno najdete na  http://www.novoucestou.cz/?p=9221
--Labuti pirka