Anděl strážný Anděl strážný

Anděl strážný

              


Daniela Fischerová


z knihy Duhová jiskra


 


         Princové Ronald a princ Roland byli bratři, kteří spolu bojovali o trůn.  Princ Ronald v tomto boji zemřel.  O soudném dnu vstal z mrtvých a poklekl před Boží tvář.


      " Otče náš," ,řekl, " zvlášť  vděčný jsem ti za to, žes mi dal tak moudrého strážného anděla.   Třikrát jsem spatřil jeho  křídla a pokaždé  mě anděl  zachránil."


       Poprvé po té strašlivé porážce v bitvě s vojsky mého bratra. Sto mých mužů padlo, ale mně  zachoval anděl život , abych poznal jak je krásný  a nehazardoval už ani s vlastním, ani s životy svých vojáků . 


      Podruhé, když mě bratr zbavil trůnu. Ubohý  Roland na sebe vzal těžký úděl  krále a léta trpěl v pustošivých válkách, kdežto já si pokojně žil ve vyhnanství  a mé srdce bylo volné jako pták.  


    A konečně potřetí, když mě můj bratr zákeřně  napadl mečem. Hrubý pud mě přiměl bránit se mu nožem, ale mi  anděl  mi zkroutil ruku včas. Proto jsem neprolil krev svého  bratra a  stojím před tvým  soudem neobtěžkám hříchem z  nejtěžších.."  


    Jen domluvil, spatřil v oblačném zástupu světelnou bytost.


    "Tam,  to je můj skvělý strážný anděl!" 


     Nebešťan zmateně vystoupil z řady,


 "Ano , vskutku jsem byl andělem strážným, ... ale anděl tvého bratra Rolanda."
Labuti pirka