Pravidelnost

Pravidelnost

RAJINDER SINGH – Perly moudrosti pro jiné životy a spirituality


Lidí chtějí mít při meditaci vnitřní zážitky. Přesto většina z nich sotva věnuje nějaký čas meditaci. Úspěch v čemkoli v životě vyžaduje pravidelnost a cvičení.

K ilustrování tohoto pravidla uvádím příběh deště a skály. Kdysi země, vítr a déšť hovořily s velkou skálou. Skála řekla: „ Jsem silnější než vy všichni dohromady.!"

Nejprve ti tři souhlasili, že je skála velmi silná. Ale najednou déšť prohlásil: „ Možná jsi silná, ale já jsem silnější než ty.“

Ostatní se dešti vysmáli.

„Jak bys mohl být silnější než skála? Vždyť představuješ jen malé kapky vody!“

Déšť odpověděl: „ Jestliže budu chtít, dokážu udělat do skály díru.“

Všichni se dešti vysmívali a mysleli si, že z něj mluví jen falešné představy.

„Jen se dívejte a uvidíte,“ radil jim.

A tak déšť začal padat. Malé kapky vytrvale dopadly na skálu.

Dny míjely a nic se nestalo.

„Už dopadáš na skálu celé dny“ řekl vítr, „a nic se neděje. Ve skále není žádná díra.“

Déšť odpověděl: „Zachovejte klid. Dívejte se a uvidíte.“

Měsíce míjely a déšť nepřestával dopadat na skálu. Konečně po několika letech vítr a země zaslechly výkřik. Spěchaly ke skále.

„Co se děje?“ zeptaly se.

„Déšť na mě celá léta stále dopadal, až ve mně udělal díru.“ Kapky deště ji ve skále skutečně prohloubily.

„Jak jsi to dokázal?“ ptaly se ostatní deště.

„Díru nevytvořil žádný násilný zásah do skály, ale mé neustálé a pravidelné dopadání na skálu,“ odpověděl déšť.

Tento příběh nás učí, jak dosahovat duchovního pokroku. Vnitřní zážitky nepřicházejí díky nějaké náhlé a silné akci. Dostavují se během času jako výsledek jemného a vytrvalého úsilí působícího den po dni. Pokroku dosahujeme díky vytrvalému cvičení. Jak praví přísloví: „Pomalost a pravidelnost vyhrává závod.“

Pokud si myslíme, že šestihodinovým meditováním jednou ročně dosáhneme cíle, mýlíme se. Cestu do neznáma uskutečníme díky vytrvale opakovanému cvičení.

Cvičme pravidelně. Najděme si každý den čas na meditování. Potom budeme jako vytrvalý déšť kapka po kapce, kousek po kousku postupně vstupovat do světa světla.Labuti pirka