Nebeská láska Nebeská láska

Nebeská láska


LORNA BYRNEOVÁ


     Před dávnými a dávnými časy, kdy Bůh stvořil první lidské bytosti, zamiloval si nás, a proto se rozhodl, že každému člověk daruje  duši. Toto mi jednou s úsměvem vyprávěl archanděl Michael. Také mi vysvětlil, že v této době, kdy Bůh tvořil život a pohlédl na to, co vytvořil, si zamiloval lidské bytosti. Oblíbil si na nás všechno včetně našich nedokonalostí. Miloval nás jinak než ostatní své tvory. Právě proto se rozhodl že nám dá něco jedinečného, něco, co odliší každého člověka od ostatních živých tvorů.

     Bůh nám každému daroval kousek sebe samého tu  jiskřičku Božího světla, kterým je naše duše. Nikdy nedokážeme pochopit, jak nesmírná Boží láska je, jak je čistá a nekonečná. Tím, že nám dal duši, která je kousíčkem jeho světla, nám Bůh daroval jedinečný a mocný dar, a to je schopnost milovat,

      Proto říkám, že láska pochází z nebes.

     Archanděl Michael mi řekl, že mi pomůže pochopit, odkud se bere láska. Vzal mou duši a v tom okamžiku jsem se octla v nebi mezi mořem duší. Byla tam duše pro každého příslušníka lidského pokolení. Dozvěděla jsem se , že tam jsou všechny duše, které budou zapotřebí pro celé lidstvo.

     Octla jsem se prostě mezi nimi, Bylo to úžasný pocit všeobjímající lásky. Byla jsem v přítomnosti všech těch duší , které v sobě každá nesla kousíček Božího světla, takže jsem byla v přítomnosti samotného Boha.

    Duše tam čekaly, až jim Bůh ustanoví pro každého jednoho strážného anděla. Pozorovala jsem jednoho z nich, jak z dálky kráčeí mezi mořem duší. Šel přímo k duši, jejímž strážcem byl ustanoven.

    Jakmile anděl našel duši, kterou měl vést vypadalo to, jakoby mezi duší a strážným andělem došlo k výbuchu lásky, pevně se objaly a zdálo se, jakoby se navzájem prostoupili.

    Posléze jsem pozorovala, jak anděl strážný s duší kráčejí k Bohu Byla to dlouhá, předlouhá cesta a po celou tu dobu duše s andělem rozmlouvala a oba prožívali  velkou lásku a radost ze vzájemného poznávání.

    Konečně duše i anděl strážný stanuli před Bohem, Bůh duši objal a řekl jí "mé dítě"

       Všichni jsme Božími dětmi,
       jsme čistá  láska
       a je jen na nás
       abychom projevili více lásky,
       kterou máme
        v sobě uzamčenou


z knihy Nebeská láskaLabuti pirka