Zdolání hory zdolání hory

Zdolání hory

NÁVOD, JAK ZDOLAT HORU

 

a/ Vyber si horu, kterou chceš zdolat: nedej se ovlivnit komentáři

druhých, jako například“ takhle je lepší nebo takhle je snadnější,

Budeš potřebovat hodně energie a nadšení, abys dosáhl cíle, tudíž

jediný odpovědný jsi ty sám a musíš si být jist tím, co děláš.

 

b/ Zjisti si, jak se k hoře dostat.:častokrát vidíme horu zdálky .

krásnou, zajímavou, přitažlivou. Co se však stane, jestliže se k ní

snažíme přiblížit? Silnice ji míjejí, mezi tebou a tvým cílem

jsou lesy,“to, co se zdá jasné na mapě, je ve skutečnosti obtížné.

Vyzkoušej tedy všechny cesty a stezky, až se konečně octneš

pod vrcholem, který chceš zdolat.

 

c/ Pouč se od někoho, kdo již tudy šel: i když si připadáš jako

průkopník, vždycky už někdo měl sen dříve a zanechal stopy,

jež mohou výstup usnadnit: místa kam dát lano, průseky, větve

odstraněné  z cesty. Pochod je tvůj, odpovědnost rovněž, ale cizí

zkušenost může hodně pomoc,

 

d/ Ožehavá místa lze při pohledu zblízka zvládnout:když začneš

stoupat na horu svých snů, pozorně se rozhlédni kolem sebe.

 Jsou tu samozřejmě srázy. Jsou tu takřka nepostřehnutelné trhliny.

Jsou tu kameny tak ohlazené bouřemi, že pod nohama klouzají

jako led.Jakmile si však uvědomíš, kam kladeš nohu, postřehneš

záludnosti a dokážeš se jim vyhnout.

 

e/ Krajina se mění, využij toho  je samozřejmě třeba se soustředit

na cíl, - dojít nahoru. Při výstupu je však k vidění stále víc věcí

a nic nedáš za to, že se čas od času zastavíš a potěšíš okolní

vyhlídkou. Za každým dobytým metrem můžeš vidět o kousek

dál, a tak toho využij, abys objevil něco,k cos ještě neznal.,

 

f/ Věnuj pozornost svému tělu  na horu dokáže vystoupit jenom

ten. kdo náležitě pečuje o své tělo. Máš v životě dost času, a proto

jdi tak, abys nevyžadoval to, co nemůže být dáno. Půjdeš-li příliš

rychle unavíš se, a v polovině to vzdáš. /Půjdeš-li příliš moc pomalu,

setmí se a ty zabloudíš.. Těš se z krajiny, ber si svěží vodu z pramenů

a plody, které ti příroda štědře nabízí,.ale jdi pořád dál.

 

g/  Věnuj pozornost své duši  neopakuj si neustále „Já to dokáži.“

 Tvoje duše už to ví a dlouhého pochodu potřebuje využít k tomu, aby

Aby mohla růst, rozpříst se po obzoru dosáhnout nebe. Utkvělá

Myšlenka nijak nepomáhá k dosažení cíle a nakonec ti úplně

Zkazí radost z výstupu. Ale pozor, také si neopakuj  „Je to těžší než

Jsem si myslel,“ protože  by tě to zbavilo vnitřní síly.

 

h/ Připrav se , že půjdeš o kilometr dál: výstup na vrchol je vždy

delší, než si myslíš. Neklam se, že určitě nastane okamžik, kdy to,

co se zdálo blízké, bude ještě hodně daleko. Protože jsi však připraven

jít dál, nebude to žádný problém.

 

i/ Raduj se , až dojdeš na vrchol  plač, tleskej, provolávej,

žes to dokázal, nech, ať ti vítr nahoře  /protože nahoře vždycky

fouká vítr/ očistí mysl, osvěží zpocené nohy, otevře oči,

opráší srdce. Je skvělé, že z původního snu, za vzdálené vidiny,

je nyní část Tvého života dokázal jsi to.

 

j/ Něco si slib  využij toho, žes v sobě objevil netušenou sílu a řekni

si,  že od nynějška jí budeš využívat až do konce života. Nejlíp

uděláš,, když si také  slíbíš,. Že objevíš další horu a vydáš se za

dobrodružství.l

 

l/ Vyprávěj svůj příběh  ano vyprávěj svůj příběh. Řekni všem že

je totožné, a druzí se odváží zdolat své vlastní hory.

 

Paulo Coelho Jako řeka, jež plyne

 Labuti pirka