Čtení a štěstí Čtení a štěstí

Čtení a štěstí


dle internetu


Všeobecně je známo, že zvyk číst přináší velký zisk pro lidskou mysl. Asi bychom mohli oponovat proti tomuto tvrzení. Přesto, podle vědy a rozumovému náhledu na tuto věc je obtížné toto dokázat vzhledem k velké objektivitě k této záležitosti. Italští vědci se ale začali vážně věcí zabývat.  Oslovili více než tisíc lidí, aby získali odpověď na základní otázku - Jsou lidé, kteří často čtou šťastnější než ti, kteří  vůbec nečtou? - Zvyšuje četba knih pocit cítit se dobře?

Koncem roku 2015 publikovali své výsledky v článku  "Štěstí číst". Shrnutě řečeno,  usoudili, že milovníci četby jsou šťastnější a upřednostňují v životě pozitivnější prvky než nečtenáři.


K vysvětlení uvedli 3 kroky. Prvním krokem bylo, že použili tabulku, kterou vymyslel holandský sociolog Ruut Veenhoven. který změřil stupeň štěstí od 1 do 10. Výsledek potvrdil i starší tabulku  - nazvanou Cantril,   která měřila subjektivní pocit mít se dobře. Podle obou těchto metod. lidé  kteří četli, obdrželi v průměru více bodů.


Druhým krokem bylo použití tabulky Dienerg a Biswas, kterou měřiil  jak lidé prožívají pozitivní a negativní zkušenosti. Všimli si, že lidé kteří rádi čtou vnímají štěstí a spokojenost silněji, zatímco lidé , kteří neradi čtou ve svých citech upřednostňují smutek a zlobu.


Třetím krokem tohoto kuriozního vysvětlení  - konstatovali autoři, že milovníci četby jsou spokojenější způsobem jak tráví svůj volný čas. Ve volném čase, je pro ně čtení  důležitou záležitostí  vedle od praktikování sportů, poslechu hudby, návštěvy kulturních událostí - jako výstav, kin a divadel.


Jinými slovy, vědci potvrdili, že čtení vytváří  lidi lepšími.
Labuti pirka