Legenda z Českého ráje Legenda z Českého ráje

Legenda z Českého ráje

Legenda o Drábovi


     Pískovcové  skály, které jsou blízko města Mnichovo Hradiště, vypadaly před staletím jako tajemný hrad, v kterém byly průrvy  a jeskyně. Žil zde obr Dráb. Bydlel v těchto skalách daleko od lidí, tak aby jeho silné kroky nerušily klid vesnice, ale tak blízko, aby mohl přijít pro něco   k snědku. Jeho manželka zemřela a tak zůstal sám a již neměl  nikoho, kdo by mu hospodařil.

   Jednou šel do vsi, aby naše našel dívku, která mu bude pomáhat. Na poli uviděl krásnou dívku, vzal ji do  do své dlaně a jako malého vrabčáka  přinesl do své jeskyně. Ačkoliv k ní byl hodný, dívenka často plakala, a často se ho ptala,  zda by mohla navštívit své rodiče, Drab ji slíbil, že se pro ni vrátí  před večerem. Anička přemýšlela doma s rodiči co udělat, aby mohla zůstat u rodičů a maminka ji jí připravila popel, který měla Anička sypat po cestě. Ale vítr rozfoukal popel a Anička musela zůstat u Drába.

 Po nějaké době se Anička znovu ptala, zda by mohla navštívit rodiče, kteří ji již oplakávali Opakovala se znovu stejná situace, Anička dostala nit, klubko příze, která po  jejím příchodu ukáže vesničanům cestu,  kde obr Dráb bydlí. Ptal se Aničky, zda se rodičům dobře daří,ale náhle uslyšel různé hlasy a  konstatoval, že Anička ho zradila. Obyvatelé již byli před jeho skalním bytem a křičeli na Drába.

 Chceme osvobodit Aničku. Ona je  člověk, a je zapotřebí, aby žila s lidmi. Dráb si sedl na velký pařez  a řekl: „ Vím, že obři mají žít s obry a lidé s lidmi, ale zůstal jsem sám a nikoho .nemám. Těšil jsem se, že mi Anička bude pomáhat. Dobře, Aničko,  vrať se k rodičům a já odměním Tvoji práci. Až bude den svatého Jana, podívej se na místo, kde  tato borovice  bude odrážet sluneční paprsky při východu  slunce.Bude tam poklad“. A opravdu lidé našli pod borovicí bednu plnou peněz. Lidé si pomysleli, že Dráb není špatný a chce lidem pomáhat a rovněž vesničané se snažili ho  navštěvovat, navzájem si pomáhali a na památku tohoto  velkého přátelství vzniklo rovněž i  jméno těchto skal, kterým se říká Drábské světničky,

Z legend  Českého ráje  J.Rýznarová - Informilo 7-8/2017.

 Labuti pirka