Zázrak Zázrak

Zázrak


z knihy Tajemství a síla slova - KAREL KŘÍŽ

Musím říci, že po  prožitcích a poznáváním slov v jejich novém významu jsem doslova cítil zázraky, které jsou ukryty za zraky, za mými zraky, čímž se dostává
 Z Á Z R A K.

Slovo  zázrak je vždy spojeno s něčím nečekaným, krásným a nápomocným, co nám přináší řešení, odpovědi a cesty, které jsme dosud neviděli. Každý zázrak se nejdříve odehrává za našimi zraky, za-zraky, než se skutečně stane, proto zázrak.

Zázrak je samozřejmě složené slovo, je výsledkem určitých neviditelných dějů, do kterých nevidíme, ať už je pro nás tvoří lidé či pomoci z přírody nebo shůry. Jsou to neviditelné děje, které přicházejí "někdy" , odněkud" a pomáhají nám i ostatním lidem.

Pokud prožíváme zázraky, kdy vše dobře dopadlo, přestože to byla skoro bezvýchodná situace. získáváme, aniž bychom si to uvědomovali zázrak tak souvisí s nadějí a ta s vírou a důvěrou.

 Labuti pirka