Anděl vytrvalosti Anděl vytrvalosti

Anděl vytrvalosti

Anselm Grun


Mnoho lidí  si dává začátkem roku, týdne, nebo dne nějaké předsevzetí. Jsou např. nadšeni nějakou knihou, kterou si přečetli.  Podle ní by nejraději změnili svůj život ihned. Nebo slyšeli na nějaké přednášce, jak lépe zacházet s časem a jak zatočit se svými chybami, a tak se do toho horlivě pustí. Ale již po krátké době jejich elán zchladne. Když ono je to všechno tak těžké – a vzdají se. Najednou už přestane být práce na sobě samém zajímavá. Takoví lidé nevidí úspěch: vždyť to není k ničemu. Vím přece, že dále nepokročím. Ale tím se vzdávají  nějakého svého přesvědčení, vzdávají se i kousku sebe samých. Přestávají si důvěřovat. Rezignují. Pozvolna se do všeho vplíží pocit nesmyslnosti: Vždyť to nemá smysl, všechno zůstalo při starém. Já už se nezměním, lepší už nebudu. Otec Poimen řekl kdysi jednomu mladému mnichovi, který propadal takovým rezignujícím myšlenkám: „Jakou cenu  má, pustí-li se někdo do nějakého řemesla, aniž se mu vyučí?“ Tvým řemeslem je vytvořit ze sebe člověka, tak přestaň bědovat.


    Kéž tě anděl vytrvalosti udrží na cestě za Tvým předsevzetím. Jedno přísloví praví: „Cesta do pekel je dlážděna  dobrými úmysly.“ Jestliže si dáváš předsevzetí, která nesplníš, připravuješ si peklo už teď a tvůj život se promění v oheň výčitek a sebeobviňování, který tě pozře. Bez vytrvalosti je Tvůj život nanic. Trvat se německy řekne  „dauern“, což je odvozeno od latinského „durare“, to znamená být stálý , trvat. Nejsi-li stálý v práci, nikdy to k ničemu pevnému nedotáhneš. Všude poletuješ, všude si kousek uštípneš, jenomže nic nemůže růst. Pevnou pozici má jen to, co může zakořenit.


    Uvažuj, k čemu budeš v nejbližší době potřebovat anděla vytrvalosti. Možná na svém pracovišti, kde neběží všechno tak, jak by sis představoval. Zůstaneš-li a nevzdáš –li se ihned, přestaneš-li si namlouvat, že se tam už nic nedá dělat, zjistíš možná, že se situace na tvém pracovišti promění. Nebo Ti dává zabrat nějaká tvá slabost. Kolikrát sis už dal předsevzetí, že nebudeš tak prudký, ale výsledek – nula. Předně si musíš vytýčit realistické cíle a nehonit se za nějakými iluzemi. Pokus se rozpoznat, co skutečně můžeš změnit a co je prostě tvůj povahový rys, s nímž moc nepohneš. Jestli se ale rozhodneš, že se chceš v něčem změnit, zůstaň u toho. Pokud se to nezdaří, ptej se, zda jsi nezačal s nesprávnou kartou anebo sis nepředsevzal mnoho. Stanov si pro příště skromnější cíle. Ale nevzdávej se. Uvidíš, že se vytrvalost vyplácí.


   Anděl vytrvalosti ti dá naději,  že změna je možná. Baví  mne vytrvat. Nejsem vydán napospas holé skutečnosti.  Dá se něco dělat! Pak uvidíš vedle sebe anděla vytrvalosti.On před tebou neuhne, dokud tvůj život nedostane pevnou, trvalou základnu 

Čerpáno z knihy Anselm Grun Poselství shůryLabuti pirka