Strážný anděl

Strážný andělDaniela Fischerová         Princové Ronald a Roland byli bratři. Bojovali o trůn. Bitvu princ Ronald prohrál.  


        Uběhly léta, přišel den posledního nebeského soudu a princ Ronald klečel před Bohem: " Otče náš, jsem Vám vděčný za moudrého strážného anděla.   Třikrát jsem viděl jeho křídlo a vždy mě zachránil. Poprvé po krvavé bitvě s mým bratrem, Padly stovky vojáků, ale anděl zachránil můj život , abych poznal jak je krásný život a už více neplýtval se svým životem a  životem svých vojáků,  

 Podruhé, když můj bratr získal trůn. Nešťastný Roland přijal úkol krále a léta trpěl v krutých válkách, zatímco já  jsem spokojeně žil v ekzilu a mé srdce bylo svobodné jaké pták.  

A konečně potřetí, když mě můj bratr úkladně  napadl mečem. Postavil jsem se proti němu s nožem, ale můj strážný anděl současně   držel moji paži a já jsem neprolil krev svého bratra a nyní stojím před Vaším  soudem bez hříchu."  


 Když Ronaldo dohovořil, uviděl na nebi světelnou bytost a šťastně vykřikl: "Tam,  to je můj obdivovaný anděl!" 


  Nebeská osoba zmateně odešla: "Ano byl jsem andělem strážným, ... andělem vašeho bratra Rolanda."

otištěno v knize z knihy Duhová jiskra Daniela Fischerová
Labuti pirka