Zázrak je víra v praxi

Zázrak je víra v praxi

Jednou pozdě večer se belhal po ulici Montrealu mladý muž s berlemi. Zastavilo u něho auto a z okna vystrčil hlavu šofér středního věku v řeholním hábitu.
Zeptal se: "Co se vám stalo?"
Mladý muž vysvětlil, že se zranil při dopravní nehodě. Ten, který se ho ptal, pevným hlasem řekl: "Jděte! Odhoďte berly a jděte!"
Mladý muž odpověděl, že to nedokáže. Ale starší muž naléhal:" Řekl jsem, abyste odhodil berle a šel!" Mladému muži sebejistota neznámého člověka dodala odvahu a opravdu odhodil berle. S úžasem zjistil, že může bez problémů jít. "Vím, že nejste dobrý Bůh," křičel, když auto odjíždělo, "ale musíte být někdo velký!"
 
Tím tajemným člověkem byl André Bessette, bratr z Kongregace Svatého Kříže. Ani nejméně netoužil být "někým velkým". Ačkoli po celém světě byl známý jako divotvůrce, sám sebe nepokádal za nic víc než pokorného Pánova služebníka - "jen nástroj v rukách Prozřetelnosti".  Tisíce lidí však tvrdí, že na přímluvu bratra Andrého byli tělesně i duševně uzdraveni. Odhaduje se, že od roku 1910 až do jeho smrti v roce 1937 víc než 10 000 lidí vydalo svědectví o velkém tělesném uzdravení.
 

od Jany TýlovéLabuti pirka