Indiánská pohádka o 2 vlcích Indiánská pohádka

Indiánská pohádka o 2 vlcích

Starý indián vyprávěl svému vnukovi o boji, který probíhá uvnitř každého člověka.
Řekl mu, že takový boj se dá přirovnat ke krutému souboji dvou vlků.
Jeden je zlý – je to závist, žárlivost, smutek, sobectví, nenávist, hrubost, sebelítost, domýšlivost a ego.
Ten druhý je dobrý – je to radost, láska, pokoj, naděje, vyrovnanost, skromnost, laskavost, empatie, štědrost, věrnost, soucit a důvěra.
Vnuk o tom všem přemýšlel a po chvilce se zeptal:
„A který z nich vyhraje?“
Starý indián odpověděl:
„Přece ten, kterého krmíš!“

neznámý autor dle internetuLabuti pirka