Chudý muž Chudý muž

Chudý muž

Chudý muž se zeptal Buddhy:
"Proč jsem tak chudý?"
Buddha odpověděl: "Protože neumíš dávat."
Chudák: "Nemám co dávat."
Buddha: "Máš co dávat, přinejmenším pět věcí:
1) TVÁŘ - můžeš se usmívat, dávat radost, veselí a štěstí,
2) ÚSTA - můžeš mluvit vlídně, povzbuzovat lidi, zlepšovat jim náladu,
3) SRDCE - můžeš upřímností a laskavostí otvírat své srdce pro druhé,
4) OČI - můžeš se na druhé dívat s láskou a soucitem,
5) TĚLO - můžeš něco dělat pro druhé, abys jim pomohl...
Tak vidíš - vůbec nejsi chudý. Skutečně chudí jsou lidé chudí v srdci."


převzato z internetu



Labuti pirka