Vánoční příběh Vánoční příběh

Vánoční příběh

Proč byl u jesliček oslík s volkem?

Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma, jeden z andělů svolal všechna zvířata , aby mezi nimi vybral ta nejvhodnější , která budou v chlévě pomáhat Svaté rodině. 

   Jako první se samozřejmě přihlásil lev: ,,Jen král je hoden sloužit Králi světa," zavrčel. ,,já se postavím ke vchodu a každého, kdo by se chtěl k Ježíškovi přiblížit , roztrhám!"
 ,, Jsi příliš hrubý," odmítl ho anděl.
    Andělovi se k nohám začala lísat liška. Vychytrale ho s nevinným pohledem přesvědčovala. ,,Nejvhodnějším jsem přece já. Každého rána pro Božího syna ukradnu nejlepší med a mléko. A Marie  s Josefem se se mnou také budou mít dobře. Každý den jim přinesu mlaďoučkou slepici."
     ,,Ty jsi příliš nepoctivá." namítl anděl.    
      Po těch slovech před andělem roztáhl svůj nádherný ocas páv. Zamával mu peřím duhových barev před očima a prohlásil",, Se mnou se i obyčejná stáj změní v královský palác, který by jim záviděl i Šalamoun!"
    ,,Ty jsi zase moc pyšný," mínil anděl.
    Zvířata předstupovala před anděla jeden po druhém a vychvalovala své největší přednosti. Marně. Andělovi se nezamlouvalo ani jedno z nich .Ale všiml si osla a vola, Pracovali na poli u vesničana, který bydlel poblíž   betlémské stáje.
    Anděl na ně zavolal: ,,A co můžete nabídnout vy?"
    ,,Nic," odpověděl osel a sklopil skromně dlouhé uši. ,,My jsme se nenaučili ničemu jen pokoře a trpělivosti Všechno ostatní  nám přinese jenom rány holí."
    Vůl však nesměle namítl , aniž by vzhlédl od země,  ,,Ale čas od času bychom mohli odhánět mouchy  dlouhým ocasem.
    Konečně se anděl spokojeně usmál" ,,Právě vás jsem potřeboval."

převzato z knihy Vánoční příběhy pro potěchu duše Bruno Ferrero Labuti pirka