Stopy v písku Stopy v písku

Stopy v písku

STOPY V PÍSKU

Jednomu člověku se zdál sen.

Zdálo se mu, že se prochází spolu s Pánem.

Z nebe se mu promítaly vize z jeho života. S každou vizí vždy spatřil dva páry stop v písku. Jedny stopy byly jeho a druhé Pána.

Když měl poslední vizi ze svého života, najednou si s překvapením uvědomí, že se někdy objevovaly jen jedny stopy. Ve vizi to byly vždy nejsmutnější a nejtěžší chvíle jeho života. Najednou měl pocit strachu, smutku a osamělosti. Ihned se obrátil na Pána: „Pane, vždyť ty jsi mi říkal, že když tě budu následovat, budeš vždy se mnou spolu na mé cestě. Všiml jsem si Pane, že v nějtěžších chvílích mého života byl jen jeden pár stop v písku. Nechápu, proč jsi mě opustil, když jsem tě nejvíce potřeboval.“

Pán odpověděl: „Drahé, předrahé mé dítě, věz, že tě miluji a nikdy tě neopustím. V dobách tvých největších trápení a smutků, tam, kde jsi viděl jen jeden pár stop, jsou to mé stopy, protože jsem tě nesl v náručí.“

Kdykoli prožíváme těžké chvíle, věřme, že nás Bůh nikdy neopouští, je vždy s námi. Jen mějme více důvěry v jeho milost a život se nám určitě změní k lepšímu.

 

 Labuti pirka