Peníze na cestě Peníze na cestě

Peníze na cestě

Dva staří chudičcí manželé se živili tím, že sbírali v lese dříví na prodej.
Jednou šel kolem bůh Šiva se svojí manželkou Párvátí. Párvátí se nad těmi
ubožáky sevřelo srdce a začala Šivovi vyčítat, že jim neposkytne pomoc
„já tě vážně nechápu! Mezi darebáky rozhazuješ peníze, i když na tebe
nevěří a kolikrát se Ti posmívají. A tyhle dva oddané, zbožné chudáky necháš
živořit.Dej jim něco, aby se nemuseli plahočit a dožili svůj život v klidu.“


„Ty tomu nerozumíš,“ řekl Šiva. „Rád bych jim dal cokoli. Jenomže ony
to nejsou schopni přijmout.“ Párvátí se zatvářila nevěřícně, a tak Šiva řekl, že
jí to hned dokáže. Položil hrst zlaťáků na cestu, kudy se stařeček se stařenkou
ubírali. Pak se s Párvátí schovali za keř a pozorovali, co se bude dít. Staří
manželé šli, vykládali o všem možném, a tu povídá stařenka: „To bych ráda
věděla, jak se v lese vyznají slepci. Mohlo by se docela dobře stát, že my taky
jednou přestaneme vidět. Víš co, vyzkoušíme si, jaké to je, když je člověk
slepý.“ „Proč ne,“ povídá stařík. „Zavážeme si oči šátkem, já vezmu hůl,
ty půjdeš za mnou a budeš se mne držet za rameno.“ Jak řekli ,tak  udělali.
Když přišli k hromádce zlaťáků, samozřejmě ji neviděli, Stařík o ni zakopl
A zaklel:“ Kterej darebák dá kamení uprostřed cesty a nenapadne ho, že
Tudy půjde třeba taky slepec a že upadne a potluče se?“ Šiva se s povzdechem
Obrátil k Párvátí:“Teď už mi věř횸Víckrát jsem se pokoušel těmhle dvěma
Něco dát a vždycky to špatně dopadlo. A tak jsem toho nechal.“


    Jak často nám Bůh položí vzácnou příležitost, přímo pod nohy a my ji ne-
přijmeme.Jako ranění slepotou mineme tu nejlepší šanci svého života,.
Příběh symbolizuje uvíránu: šátek přes oči, který brání vysvobození z bídy.
Ač leží přímo před námi, zvadána znamená rozptýlit se ve chvíli , kdy je právě
Třeba soustředit pozornost, anebo se vzdát před cílem, Uvadána jsou i pochyby
A úzkosti,k vnitřní pocit opuštěnosti a beznaděje, též předsudky a netolerance.
Jednostranné zdůrazňování intelektu a další. Uvadána má mnoho podob, jímž
Je společné to, že zastiňují pohled na pravou skutečnost, na Boha.

Neukvapujte se, jednejte s rozmyslem, zkoumejte situaci ze všech stran.

Touha po absolutnu -. Viliam Politikovič  citováno z knihy Paramhans
Šrí svámí Mahešvaránánanda – Skryté síly v člověku.Labuti pirka