Housle

Housle

Housle – Dotyk ruky Mistra

Myra Brooks

Byly otlučené a poškrábané a
 pan dražebník myslel, že to nemá cenu
marnit mnoho času
s těmito starými houslemi.
Zvedl je a s úsměvem volal:
„Dobří lidé, co mě za ně dáte,
Kdo začne něco nabízet  -
Kdo nabídne dolar
nebo dva?“
„Nabídka je na dva dolary, ale kdo dá tři?“
Tedy budou za tři.“ Ne, ne!
Ozval se z pozadí šedovlasý pán.
Přišel dopředu, staré housle zvedl,
Vzal do ruky smyčec,
Otřel z houslí  prach,
Naladil uvolněné struny,
Pak zahrál melodii tak čistou a krásnou,
Vše znělo jako zpěv andělský. 

Když přestal šedovlasý pán hrát,
dražbář opět housle zvedl a volal:
„Nyní co mně za ně nabídnete?“
„Tisíc dolarů – kdo nabídne dva?“
Dva tisíce – a kdo dá tři?“
Tři tisíce jednou, dvakrát, ano
 jsou prodány  za tři tisíce.“
Kolem stojící zástup tleskal.
Někteří volali „bravo!“
 A jiní od radosti plakali.
Ale mnozí se tázali: „Jak je to možné?
Co změnilo jejich cenu?“
Odpověď zněla: „Dotek tuky Mistra.“

Na světě dnes máme mnoho lidí,
Kterých život je rozladěn
 A od hříchu otlučen a zničen.
Tento lidský život je lacino nabízen
Zástupu, který je lhostejný a bez citů,
Tak jako byly dříve nabízeny staré housle.
„Kousek slávy, trochu vína,
Chvilkové zábavy a různé radovánky,
Toto vše lidi vede rychle do záhuby.
Mnohý život, který je už hnedle ztracený,
s e rychle změní, když se ho dotkne
Mistr (Pan Ježíš) svou něžnou rukou.
Pošetilý zástup tomu nerozumí,
Že dotek mocné ruky Mistra
změní cenu lidské duše,
kterou zachrání pro věčnost.

Pouze dotek ruky Mistra může změnit lidský život. V tuto chvíli Pan Ježíš je ochoten proměnit vaši tmu na světlo a dát Vám za bolest radost.Labuti pirka